Om klubben

Nordhordland Bokseklubb ble stiftet i 2014. Vi er en inkluderende klubb med fokus på idrett, barn- og ungdomsarbeid. Nordhordland bokseklubb følger NBF sin antidopingpolicy og setter strenge krav til utøveren, der utøvere må gjennomføre e-læringsprogrammet, Ren Utøver. Vi er godkjent som rent idrettslag. Rent idrettslag er et samarbeidsprosjekt mellom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge.
Klubben følger Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité (NIF) sin lover og har nulltoleranse all form for diskriminering, trakassering og overgrep. I samarbeid med andre bokseklubber i regionen arrangerer vi diplomstevner og rekruttstevner i boksing. Diplomstevner er en idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Her gjelder idrettens barnerettigheter for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning.