Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland Bokseklubb.

Årsmøtet avholdes søndag 3. mars 2019, kl. 18.30. i kantinen, Nordhordlandshallen.

Eventuelle saker som en ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret innen søndag 17. februar til nordboks@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nordhordaland.bokseklubb.no/siste-nyttblogg/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret