Sakliste:

Sak 1:     Godkjenning av de stemmeberettigede

 

Sak 2:     Godkjenning innkallingen

 

Sak 3:     Godkjenning sakliste

 

Sak 4:     Godkjenne forretningsorden

 

Sak 5:     Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive årsmøteprotokollen

 

Sak 6:     Behandle klubbens årsmelding

 

Sak 7:     Behandle klubbens regnskap i revidert stand

 

Sak 8      Fullmakt til styre å utrede organisasjonssamarbeid og forberede eventuell sammenslåing i en Kampsportklubb sammen med Nordhordland Karateklubb

   

Sak 9:     Fastsette medlemskontingent for 2019

 

Sak 10:   Fastsette treningsavgift for 2019

 

Sak 11:   Budsjett for 2019

 

Sak 12:   Behandle organisasjonsplan

 

Sak 13:  Valg